tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija
Tehnika in tehnologija
Učbeniški komplet Tehnika in tehnologija 6, Tehnika in tehnologija 7,
Tehnika in tehnologija 8
Učbenik in delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija
Posodobi Flash Player.
tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija   tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija

 

Prelistajte nov prospekt Tehnika in tehnologija tudi v virtualni obliki

tehnika in tehnologija

Tehnika in tehnologija

Zavedamo se pomena, ki ga ima kakovosten pouk tehnike in tehnologije, izbirnih predmetov, in odgovornosti, ki jo imajo učitelji pri celotnem vzgojno – izobraževalnem delu. Vemo, da učenci svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe in interese udejanjajo v stiku s tehniko in tehnologijo, spreminjanjem narave in z računalniški mediji, orodji in aplikacijami. Učbeniški kompleti Izotech založbe ta spoznanja podpirajo, osmišljajo in omogočajo.

Poudariti moramo, da so učbeniški kompleti Izotech založbe (učbenik, delovni zvezek z delovnim gradivom in priročnik za učitelja na CD-ju) tista kakovostna pomagala, ki učitelju omogočijo polno podporo in časovno racionalizacijo za zahtevno pedagoško delo. Trdni opori pri tem sta prijazna in strokovno izbrana uporaba našega delovnega gradiva ter projektne naloge, ki učencem odpirata pot v pridobitev novih spoznanj na ravni znanja, spretnosti in delovnih navad. Prav tako želimo poudariti, da je delovni zvezek z delovnim gradivom učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in učencem omogoča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in situacijah.

Tehnika in tehnologija 6

tehnika in tehnologija

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Zdenko Puncer, Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Tehnika in tehnologija 6
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 6

Tehnika in tehnologija 7

tehnika in tehnologija

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Tehnika in tehnologija 7
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 7

Tehnika in tehnologija 8

tehnika in tehnologija

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Tehnika in tehnologija 8
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Tehnika in tehnologija 8

VSEBINE ZA UČITELJE
Dodatne vsebine, slikovni material za projekcijo, priročnik za učitelja ...


tehnika in tehnologija

Ob vašem delu vam želimo ponuditi najboljšo možno podporo. Učiteljem so tako na voljo letni delovni načrti, urne priprave, posnetki izdelave tehniških izdelkov, ves slikovni material oz. vse ilustracije in fotografije, ki so v učbeniku in delovnem zvezku.


Dodatne vsebine s področja Tehnika in tehnologija so za učitelje dostopne v IZOBRAŽEVALNEM PORTALU.

 

Tehnika in tehnologija

Učila in pripomočki

Prelistajte katalog učil in pripomočkov za predmet Tehnika in tehnologija in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

izbirni predmet obdelava gradiv

NOVO v ponudbi
Pripomoček za lokalno segrevanje (specifikacija)
Pripomoček za globoki vlek (specifikacija)
Računalniško vodeni rezalnik (specifikacija)

Tehnika in tehnologija
Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.tehnika in tehnologija

Naj izdelek

Izrazite svojo tehniško ustvarjalnost in željo po sodelovanju in tekmovanju ter sodelujte pri razpisu NAJ IZDELEK.
tehnika in tehnologija

 
tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija
tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija tehnika in tehnologija