izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo
Izbirni predmet Računalništvo - Učbeniški komplet Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja
Učbenik in delovni zvezek z CD-jem Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja
Posodobi Flash Player.
izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo   izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo

Izbirni predmeti: Računalništvo

Zavedamo se pomena, ki ga ima kakovosten pouk izbirnega predmeta računalništva in odgovornosti, ki jo imajo učitelji pri celotnem vzgojno – izobraževalnem delu. Vemo, da učenci svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe in interese udejanjajo v stiku z računalniški mediji, orodji in aplikacijami. Učbeniški kompleti Izotech založbe ta spoznanja podpirajo, osmišljajo in omogočajo.

Poudariti moramo, da so učbeniški kompleti Izotech založbe (učbenik, delovni zvezek s CD-jem in priročnik za učitelja na CD-ju) tista kakovostna pomagala, ki učitelju omogočijo polno podporo in časovno racionalizacijo za zahtevno pedagoško delo. Trdni opori pri tem sta prijazna in strokovno izbrana uporaba našega delovnega gradiva ter projektne naloge, ki učencem odpirata pot v pridobitev novih spoznanj na ravni znanja, spretnosti in delovnih navad. Prav tako želimo poudariti, da je delovni zvezek s CD-jem učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in učencem omogoča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in situacijah.

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Urejanje besedil

izbirni predmet računalništvo

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Učbeniški komplet vsebuje:
 • učbenik Urejanje besedil
 • delovni zvezek Urejanje besedil z CD-jem

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Multimedija

izbirni predmet računalništvo

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Učbeniški komplet vsebuje:
 • učbenik Multimedija
 • delovni zvezek Multimedija z CD-jem

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Računalniška omrežja

izbirni predmet računalništvo

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Učbeniški komplet vsebuje:
 • učbenik Računalniška omrežja
 • delovni zvezek Računalniška omrežja z CD-jem

Za učitelje !
Računalništvo Urejanje besedil
Priročnik za učitelja računalništva na CD-ju

tehnika in tehnologija

Ob vašem delu pri pouku Urejanje besedil vam želimo veliko uspehov in želimo, da vam bo naš priročnik za učitelja v resnično pomoč

Priročnik za učitelja vsebuje:
 • Urejanje besedil
 • Zanimivosti
 • Za lažje učenje
 • Razno
Za več informacij o vsebini priročnika kliknite na sliko ali pa tukaj.

Za učitelje !
Računalništvo Multimedija
Priročnik za učitelja računalništva na CD-ju

tehnika in tehnologija

Ob vašem delu pri pouku Multimedija vam želimo veliko uspehov in želimo, da vam bo naš priročnik za učitelja v resnično pomoč

Priročnik za učitelja vsebuje:
 • Oblikovanje prosojnic
 • Projektne naloge
 • Zanimivosti
 • Za lažje učenje
 • Programi
 • OpenOffice
 • Programiranje
 • Razno
Za več informacij o vsebini priročnika kliknite na sliko ali pa tukaj.

Za učitelje !
Računalništvo Računalniška omrežja
Priročnik za učitelja računalništva na CD-ju

tehnika in tehnologija

Ob vašem delu pri pouku Računalniška omrežja vam želimo veliko uspehov in želimo, da vam bo naš priročnik za učitelja v resnično pomoč

Priročnik za učitelja vsebuje:
 • Spletno oblikovanje
 • Projektna naloga
 • Načrtovanje spletne strani
 • Zanimivosti
 • Programi
 • Razno
Za več informacij o vsebini priročnika kliknite na sliko ali pa tukaj.

 

Izbirni predmet Računalništvo

Učbeniški kompleti

Prelistajte katalog učbenikov in delovnih zvezkov za izbirni predmet računalništvo in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

ucbenik racunalnistvo

Izbirni predmet Računalništvo

Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.izbirni predmet računalništvo

   
izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo
izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo izbirni predmet računalništvo