urejanje besedil
urejanje besedil urejanje besedil urejanje besedil urejanje besedil urejanje besedil urejanje besedil
urejanje besedil
Izbirni predmet Računalništvo - Učbeniški komplet Urejanje besedil
Učbenik in delovni zvezek z CD-jem Urejanje besedil
Posodobi Flash Player.
urejanje besedil
urejanje besedil   urejanje besedil
urejanje besedil
urejanje besedil

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Urejanje besedil

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Učbenik odlikuje sistematično usvajanje vsebin predmeta urejanje besedil, ki se smiselno navezujejo na izdelavo projektne naloge. Znanja gradijo učenci s pomočjo učitelja in učbenika glede na potrebe projektne naloge. Vaje in naloge so prilagojene za uporabnike urejevalnika MS Word in odprtokodnega urejevalnika Open Office Writer. Prednosti učbeniškega kompleta:

  • projektna zasnovanost: odločitev za vsebino projektne naloge in predstavitev zamisli, dopolnitev manjkajočih znanj in nadgradnja obstoječega znanja, utrjevanje znanja, uporaba znanja v projektni nalogi,
  • možnost samostojnega dela učencev,
  • pripravljene vsebine za notranjo diferenciacijo,
  • vizualizacija posameznih vsebin in postopkov v obliki informacijskih listov,
  • primeri za oblikovanje vzeti iz učenčevega šolskega in bivalnega okolja,
  • primeri oblikovanih projektnih nalog,
  • prirejene vsebine za Open Office Writer,
  • metodično-didaktični priročnik za učitelje z vzorcem letne priprave, rešitvami delovnih listov, napotki za uspešen pouk in uporabo učbeniškega kompleta.
Učbenik Urejanje besedil je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

urejanje besedil

Učbeniški komplet
Urejanje besedil

Prelistajte del našega učbenika Urejanje besedil in delovnega zvezka s CD-jem tudi v virtualni obliki.

 

urejanje besedil

Učbenik Urejanje besedil

Format: A4
Ean: 9789616740012
Število strani: 110
Isbn: 961674001-6
Cena: 16,50 EUR

Delovni zvezek Urejanje besedil z CD-jem

Format: A4
Ean: 9789616740029
Število strani: 40
Isbn: 961674002-4
Cena: 13,50 EUR

urejanje besedil

Izbirni predmet Računalništvo

Učbeniški kompleti

Prelistajte katalog učbenikov in delovnih zvezkov za izbirni predmet računalništvo in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

ucbenik racunalnistvo

urejanje besedil

Izbirni predmet Računalništvo

Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.urejanje besedil

   
urejanje besedil
urejanje besedil
urejanje besedil urejanje besedil urejanje besedil