računalniška omrežja
računalniška omrežja računalniška omrežja računalniška omrežja računalniška omrežja računalniška omrežja računalniška omrežja
računalniška omrežja
Izbirni predmet Računalništvo - Učbeniški komplet Računalniška omrežja
Učbenik in delovni zvezek z CD-jem Računalniška omrežja
Posodobi Flash Player.
računalniška omrežja   računalniška omrežja
računalniška omrežja
računalniška omrežja

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Računalniška omrežja

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Z naraščanjem števila računalnikov je narasla tudi potreba po prenašanju informacij iz enega računalnika na druge. Tudi najsodobnejši mediji za prenos informacij ne zadoščajo, če so računalniki oddaljeni drug od drugega. Milijoni računalnikov po svetu se zato povezujejo v različna omrežja, od krajevnih omrežij z nekaj računalniki, pa do najobsežnejšega omrežja - interneta, ki povezuje stotine milijonov računalnikov po vsem svetu.

Učbeniški komplet Računalniška omrežja pomaga učencem spoznavati zakonitosti omrežij, s poudarkom na uporabi omrežja internet. Postopoma spoznavajo oblikovanje spletnih strani in sestavkov, za kar imajo na zgoščenki vso potrebno besedilno, slikovno, zvočno in filmsko gradivo.

Delo je zasnovano tako, da omogoča notranjo diferenciacijo pri pouku in samostojno delo učencev doma, in pokritje vseh zahtev učnega načrta. [tevilni primeri in potrebna gradiva omogočajo narediti prve korake v oblikovanje spletnih strani, ki združujejo vse elemente sodobnih spletnih strani - besedila, slike, tabele, zvok, film in tretji korak na področje programiranja, nadaljevanje tistega, kar spoznajo pri urejanju besedil in multimediji.

Učbenik Računalniška omrežja je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

računalniška omrežja

Učbeniški komplet
Računalniška omrežja

Prelistajte del našega učbenika Računalniška omrežja in delovnega zvezka s CD-jem tudi v virtualni obliki.

 

računalniška omrežja

Učbenik Računalniška omrežja

Format: A4
Ean: 9789616740142
Število strani: 70
Isbn: 978-961-6740-14-2
Cena: 16,50 EUR

Delovni zvezek Računalnišla omrežja z CD-jem
Format: A4
Ean: 9789616740159
Število strani: 28
Isbn: 978-961-6740-15-9
Cena: 13,50 EUR

računalniška omrežja

Izbirni predmet Računalništvo

Učbeniški kompleti

Prelistajte katalog učbenikov in delovnih zvezkov za izbirni predmet računalništvo in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

ucbenik racunalnistvo

računalniška omrežja

Izbirni predmet Računalništvo

Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.računalniška omrežja

   
računalniška omrežja
računalniška omrežja
računalniška omrežja računalniška omrežja računalniška omrežja