multimedija
multimedija multimedija multimedija multimedija multimedija multimedija
multimedija
Izbirni predmet Računalništvo - Učbeniški komplet Multimedija
Učbenik in delovni zvezek z CD-jem Multimedija
Posodobi Flash Player.
multimedija
 
multimedija
multimedija

Izbirni predmet Računalništvo
Učbeniški komplet Multimedija

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan

Sodobni učni načrti zahtevajo nove pristope k usvajanju znanja, uporabo novih učnih oblik in strategij in s tem drugačen položaj učenca v procesu izobraževanja. Projektni način dela in konstruktivističen način pridobivanja znanja zahtevata od učitelja in učenca uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in različnih medijev za predstavitve podatkov in informacij. IZOTECH zalo\ba je pripravila nov učbeniški komplet RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA. Učbeniški komplet Multimedija omogoča učencem preko mini projektov spoznavati in bogatiti predstavitve z:

  • uporabo enostavnih in zahtevnejših animacij,
  • oblikovanjem fotoknjige in fotoalbuma,
  • obdelavo in uporaba filmov v predstavitvah,
  • izdelavo slikanic, stripa, pobarvank,
  • izdelavo in uporabo predlog ...
Poleg enostavnih predstavitev spoznajo izdelavo projektne naloge v obliki multimedijskih predstavitev. Da učenci v čim večji meri izkoristijo možnosti predstavitvenih programov MS PowerPoint ali OpenOffice.org Impress jim omogoča povezanost učbenika in delovnega zvezka, podprta s številnimi rešenimi in delno rešenimi primeri ter spremljajočimi gradivi na zgoščenki.
Učbenik Multimedija je potrjen s sklepom o potrditvi učbenika s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in je v Katalogu učbenikov za osnovno šolo, objavljenim na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo.

multimedija

Učbeniški komplet
Multimedija

Prelistajte del našega učbenika Multimedija in delovnega zvezka s CD-jem tudi v virtualni obliki.

 

multimedija

Učbenik Multimedija

Format: A4
Ean: 9789616740074
Število strani: 90
Isbn: 978-961-6740-07-4
Cena: 16,50 EUR

Delovni zvezek Multimedija z CD-jem
Format: A4
Ean: 9789616740081
Število strani: 38
Isbn: 978-961-6740-08-1
Cena: 13,50 EUR

multimedija

Izbirni predmet Računalništvo

Učbeniški kompleti

Prelistajte katalog učbenikov in delovnih zvezkov za izbirni predmet računalništvo in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

ucbenik racunalnistvo

multimedija

Izbirni predmet Računalništvo

Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.multimedija

   
multimedija
multimedija
multimedija multimedija multimedija