izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv
Izbirni predmet Obdelava gradiv
Učbeniški komplet obdelava gradiv les, kovine, umetne snovi
Učbenik in delovni zvezek z delovnim gradivom obdelava gradiv les, kovine, umetne snovi
Posodobi Flash Player.
izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv   izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv

 

Prelistajte nov prospekt Tehnika in tehnologija tudi v virtualni obliki

tehnika in tehnologija

Izbirni predmeti: Obdelava gradiv

Zavedamo se pomena, ki ga ima kakovosten pouk izbirnega predmeta obdelave gradiv in odgovornosti, ki jo imajo učitelji pri celotnem vzgojno – izobraževalnem delu. Vemo, da učenci svoje spoznavne, čustvene, gibalne in socialne potrebe in interese udejanjajo v stiku s tehniko in tehnologijo, spreminjanjem narave in z računalniški mediji, orodji in aplikacijami. Učbeniški kompleti Izotech založbe ta spoznanja podpirajo, osmišljajo in omogočajo.

Poudariti moramo, da so učbeniški kompleti za izbirne predmete obdelave gradiv Izotech založbe (učbenik, delovni zvezek z delovnim gradivom in priročnik za učitelja na CD-ju) tista kakovostna pomagala, ki učitelju omogočijo polno podporo in časovno racionalizacijo za zahtevno pedagoško delo. Trdni opori pri tem sta prijazna in strokovno izbrana uporaba našega delovnega gradiva ter projektne naloge, ki učencem odpirata pot v pridobitev novih spoznanj na ravni znanja, spretnosti in delovnih navad. Prav tako želimo poudariti, da je delovni zvezek z delovnim gradivom učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in učencem omogoča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in situacijah.

Izbirni predmet Obdelava gradiv
Učbeniški komplet Les

izbirni predmet obdelava gradiv

Avtorji: Zdenko Puncer

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Obdelava gradiv Les
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Obdelava gradiv Les

Izbirni predmet Obdelava gradiv
Učbeniški komplet Umetne snovi

izbirni predmet obdelava gradiv

Avtorji: Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Obdelava gradiv Umetne snovi
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Obdelava gradiv Umetne snovi

Izbirni predmet Obdelava gradiv
Učbeniški komplet Kovine

izbirni predmet obdelava gradiv

Avtorji: Drago Slukan, Janez Virtič

Učbeniški komplet vsebuje:
  • učbenik Obdelava gradiv Kovine
  • delovni zvezek z delovnim gradivom Obdelava gradiv Kovine

VSEBINE ZA UČITELJE
Dodatne vsebine, slikovni material za projekcijo, priročnik za učitelja ...


tehnika in tehnologija

Ob vašem delu vam želimo ponuditi najboljšo možno podporo. Učiteljem so tako na voljo letni delovni načrti, urne priprave, posnetki izdelave tehniških izdelkov, ves slikovni material oz. vse ilustracije in fotografije, ki so v učbeniku in delovnem zvezku.


Dodatne vsebine s področja Obdelave gradiv so za učitelje dostopne v IZOBRAŽEVALNEM PORTALU.

 

izbirni predmet obdelava gradiv

Obdelava gradiv

Učila in pripomočki

Prelistajte katalog učil in pripomočkov za izbirni predmet Obdelava gradiv in se prepričajte v našo bogato ponudbo.

izbirni predmet obdelava gradiv

NOVO v ponudbi
Pripomoček za lokalno segrevanje (specifikacija)
Pripomoček za globoki vlek (specifikacija)
Računalniško vodeni rezalnik (specifikacija)

izbirni predmet obdelava gradiv

Obdelava gradiv

Cenik - Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico nam vrnite na naš naslov ali pošljite po faksu.izbirni predmet obdelava gradiv

   
izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv
izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv izbirni predmet obdelava gradiv