Neobvezni izbirni predmeti

Učencu omogoča, da se na zanimiv in privlačen način seznani z zakonitostmi tehnike in tehnologije, s pripomočki, orodjem, stroji, procesi in pojavi, ki se nanašajo na umetne snovi, njihove značilnosti in uporabo.

Tehnika 1

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.

Tehnika 3

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.

Tehnika 2

Komplet se sestoji iz delovnega gradiva z navodili.