1. RAZRED PREDMET: SPOZNAVANJE OKOLJA
UČBENIK MOJ SVET 1 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2008/2012
9789619158975 
ISBN 961915897-0
DELOVNI ZVEZEK MOJ SVET 1 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2008/2012
9789619158982
ISBN 961915898-9
GRADIVO: SPOZNAVANJE OKOLJA 1 (Amand Papotnik / 2012)
(navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih)
9789616740210
ISBN 978-961-6740-21-0
2. RAZRED PREDMET: SPOZNAVANJE 
UČBENIK MOJ SVET 2 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2009/2012
9789616740050
ISBN 978-961-6740-05-0
DELOVNI ZVEZEK MOJ SVET 2 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2009/2012
9789616740067
ISBN 978-961-6740-06-7
GRADIVO: SPOZNAVANJE OKOLJA 2 (Amand Papotnik / 2012)
(navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih)
9789616740227
ISBN 978-961-6740-22-7
3. RAZRED PREDMET: SPOZNAVANJE 
UČBENIK MOJ SVET 3 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2010/2012
9789616740128
ISBN 978-961-6740-12-8
DELOVNI ZVEZEK MOJ SVET 3 (Fošnarič, Rajšp, Žic) IZOTECH ZALOŽBA 2010/2012
9789616740135
ISBN 978-961-6740-13-5
GRADIVO: SPOZNAVANJE OKOLJA 3 (Amand Papotnik / 2012)
(navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih)
9789616740234
ISBN 978-961-6740-23-4
4. RAZRED PREDMET: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4 (Florjančič, Zajc / 2012)
(navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih)
9789616740241
ISBN 978-961-6740-24-1
5. RAZRED PREDMET: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5 (Florjančič, Zajc / 2012)
(navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku in tehniških dnevih)
9789616740258
ISBN 978-961-6740-25-8
6. RAZRED PREDMET: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
UČBENIK TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6
(Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič), IZOTECH ZALOŽBA 2012
9789616740265
ISBN 978-961-6740-26-5
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6 (Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič), IZOTECH ZALOŽBA 2012
9789619104859
ISBN 961910485-4
MOJA TEHNIKA 6
(Puncer, Slukan, Virtič / 2022)
(Delovno gradivo z navodili za pouk tehnike in tehnologije za šesti razred)
9789616740357
ISBN 978-961-6740-35-7
7. RAZRED PREDMET: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
UČBENIK TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7 (Fošnarič, Slukan, Virtič), IZOTECH 2012
9789616740272
ISBN 978-961-6740-27-2
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7 (Fošnarič, Slukan, Virtič), IZOTECH 2012
9789619104835
ISBN 961-91048-3-X
MOJA TEHNIKA 7
(Puncer, Slukan, Virtič / 2022)
(Delovno gradivo z navodili za pouk tehnike in tehnologije za sedmi razred)
9789616740364
ISBN 978-961-6740-36-4
PRAKTIČNO GRADIVO 7 - navezuje se na delovni zvezek DZS za 7. razred 9-letne osnovne šole za pouk tehnike in tehnologije (akrilni plošči, striropor ...)
3830032570076
8. RAZRED PREDMET: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
UČBENIK TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 (Fošnarič, Karner, Slukan, Virtič), IZOTECH ZALOŽBA 2012
9789616740289
ISBN 978-961-6740-28-9
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 (Fošnarič, Karner, Slukan, Virtič), IZOTECH ZALOŽBA 2012
9789619104873
ISBN 961910487-0
MOJA TEHNIKA 8
(Puncer, Slukan, Virtič / 2022)
(Delovno gradivo z navodili za pouk tehnike in tehnologije za osmi razred)
9789616740371
ISBN 978-961-6740-37-1
PRAKTIČNO GRADIVO 8 - navezuje se na delovni zvezek DZS za 8. razred 9-letne osnovne šole za pouk tehnike in tehnologije (baker, aluminij, alu-profili, drobni materiali ...)
3830032570083
IZBIRNI PREDMET ODBELAVA: LES
UČBENIK IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: LES (Puncer), IZOTECH 2005
9789619104880
ISBN 961910488-9
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM ZA IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: LES (Puncer), IZOTECH 2005
9789619104897
ISBN 961910489-7
IZBIRNI PREDMET ODBELAVA: UMETNE SNOVI
UČBENIK IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (Slukan, Virtič), IZOTECH 2005
9789619158906
ISBN 961915890-3
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM ZA IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (Slukan, Virtič), IZOTECH 2005
9789619158913
ISBN 961915891-1
IZBIRNI PREDMET ODBELAVA: KOVINE
UČBENIK IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE (Slukan, Virtič), IZOTECH 2006
9789619158937
ISBN 961-91589-3-8
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM ZA IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE (Slukan, Virtič), IZOTECH 2006
9789619158944
ISBN 961-91589-4-6
IZBIRNI PREDMET ELEKTROTEHNIKA (ZA 9. RAZRED)
UČBENIK ELEKTROTEHNIKA (Slukan, Virtič) IZOTECH ZALOŽBA 2008
9789619158999
ISBN 961915899-7
DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM ELEKTROTEHNIKA (Slukan, Virtič) IZOTECH ZALOŽBA 2008
9789616740005
ISBN 961674000-8
IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil (ZA 7., 8., 9. RAZRED)
UČBENIK Urejanje besedil (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2008
9789616740012
ISBN 961674001-6
DELOVNI ZVEZEK S CD-jem - Urejanje besedil (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2008
9789616740029
ISBN 961674002-4
IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Multimedija (ZA 7., 8., 9. RAZRED)
UČBENIK Multimedija (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2009
9789616740074
ISBN 978-961-6740-07-4
DELOVNI ZVEZEK S CD-jem - Multimedija (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2009
9789616740081
ISBN 978-961-6740-08-1
IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja (ZA 7., 8., 9. RAZRED)
UČBENIK Računalniška omrežja (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2010
9789616740142
ISBN 978-961-6740-14-2
DELOVNI ZVEZEK S CD-jem - Računalniška omrežja (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2010
9789616740159
ISBN 978-961-6740-15-9
4. RAZRED NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: TEHNIKA 1
GRADIVO: TEHNIKA 1 (dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič / 2014)
(Delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika za 4. razred devetletne osnovne šole)
9789616740319
ISBN 978-961-6740-31-9
5. RAZRED NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: TEHNIKA 2
GRADIVO: TEHNIKA 2 (dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič / 2015)
(Delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika za 5. razred devetletne osnovne šole)
9789616740333
ISBN 978-961-6740-33-3
6. RAZRED NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: TEHNIKA 3
GRADIVO: TEHNIKA 3 (dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič / 2016)
(Delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika za 6. razred devetletne osnovne šole)
9789616740340
ISBN 978-961-6740-34-0