You need to upgrade your Flash Player.
 

NAJ IZDELEK 2014/2015

Ponovno vas spodbujamo, da izrazite svojo tehniško ustvarjalnost in željo po sodelovanju in tekmovanju ter vas in učence že petič vabimo k sodelovanju pri razpisu NAJ IZDELEK 2014/2015.

1. Spodbuda

IZOTECH založba d.o.o. želi z razpisom ponovno preizkusiti naš; slogan: V krogu ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev. Prišli smo do zaključka, da učitelji tehnike in tehnologije za takšno aktivnost potrebujejo ustrezno motivacijo, spodbudo in nenazadnje veselje do ustvarjalnega -produktivnega dela.

V IZOTECH založbi smo se ponovno odločili, da z razpisom NAJ IZDELEK 2014/2015 spodbudimo učitelje tehnike in tehnologije za idejo in izvedbo naj izdelka, ki naj bo plod ustvarjalnega -produktivnega dela učitelja (učiteljev) in učencev. Vsekakor pa se zavedamo, da imajo učitelji in učenci različne možnosti, a na sleherni šoli obstaja veliko neizrabljenih, dobrih in izvirnih rešitev, ki jih je vredno predstaviti.

2. Zahteve

Izdelki (predmeti, modeli, makete, ponazoritve, delni ali celoviti projekti) morajo biti izdelani iz gradiv, ki se nahajajo v delovnih zvezkih z delovnim gradivom za pouk tehnike in tehnologije v 6., 7. in 8. razredu ali izbirnih predmetov, obdelava gradiv (les, umetne snovi, kovine, elektrotehnika) IZOTECH založbe.

Izdelki morajo biti plod idej učencev in učiteljev kot nosilcev varnega, premišljenega in ustvarjalno - produktivnega dela. Izzivi za izdelke so kot na dlani, če upoštevate vrednost in pomen kulturne in tehniške dediščine, utrip gospodarskega in urbanega okolja, šege, običaje in navade ljudi, pripomočke za igro, zabavo in prosti čas in nenazadnje izvirne ideje iz gradiv IZOTECH založbe. Vsem naj bo skupna inovativnost, vizualni videz in izkazana vnema za praktično ustvarjanje. Učitelje, ki se boste prijavili na natečaj NAJ IZDELEK 2014/2015 prosimo, da nam do 19.06.2015, pošljete na CD-ju slike izdelkov

Število izdelkov in avtorjev (učitelji in učenci) ni omejeno. Za vsak izdelek zapišite ime šole, ime in priimek učitelja (učiteljev) in imena in priimke učencev.

3. Vrednotenje

Skupina kompetentnih sodelavcev IZOTECH založbe d.o.o., bo ocenila prispele ter izbrala 3 NAJ IZDELKE za šolsko leto 2014/2015. Nagradili bomo zavode (šole in učitelje) kot tudi učence, ki bodo sodelovali pri razvoju ideje in izdelavi prikazanih primerkov (izdelkov). Posnetki nagrajenih izdelkov bodo objavljeni na spletni strani: www.izotech-zalozba.si. Verjemite nam, da bo tudi na ta način, tehnika in tehnologija, pridobila na svoji vlogi in pomenu.

Vabimo vas v krog ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev.


Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2015/2016

Galerije izdelkov, ki so nastajali izpod spretnih rok

Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2014/2015
Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2013/2014
Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2012/2013
Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2011/2012
Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2010/2011
Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2009/2010

Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2008/2009

Galerija nagrajenih izdelkov za leto 2007/208

 

Prijavnica za natečaj NAJ IZDELEK 2014/15
Prijavite se na razpis za NAJ IZDELEK in osvojite privlačne nagrade.

Prijavite se!