Cilji izbirni predmet Obdelava gradiv: Kovine

 • seznanil sem se z vsebino in cilji, načinom dela in ocenjevanjem pri predmetu obdelava gradiv – kovine
 • poznam ureditev šolske delavnice in organizacijo dela pri pouku
 • prevzamem odgovornost za red v delavnici in naloge pri skrbi za orodje, stroje in gradiva
 • znam utemeljiti pomen tehnike (orodij, strojev, naprav) za humanizacijo dela in povečanje storilnosti
 • poznam in upoštevam ukrepe za varno delo
 • znam obskrbeti manjšo poškodbo
 • znam uporabiti povoj in obliž
 • znam primerjati stružnico za različna gradiva (kovino, umetno snov, les, kamen)
 • znam poimenovati sestavne dele stružnice
 • pokažem pogonski, prenosni in delovni del stružnice
 • na shemi narišem kinematično shemo
 • ločim stružnice po načinu krmiljenja
 • poznam pomen kratice CNC
 • z opazovanjem dela ob stroju določim način krmiljenja stroja
 • znam povedati, v kakšen tip proizvodnje sodijo obravnavani stroji
 • ločim avtomatski stroj od CNC in razločim njihovo prednost
 • varno vključim in izključim stroj v šolski delavnici
 • pri praktičnem delu krmilim električno ročno orodje
 • znam nabrusiti dleto, vijač, nož, sveder
 • znam nasaditi ročaj za varno uporabo
 • pri brušenju uporabim zaščitna sredstva
 • analiziram delovanje posameznih orodij in ocenim, če še delujejo pravilno
 • ločim slabo orodje od dobrega
 • znam našteti tehnične, zgodovinske, etnološke, filozofske vidike oblikovanja predmetov
 • zberem gradivo in pripravim svoje predloge predmetov, ki bi jih analizirali
 • sodelujem v zbiranju
 • skiciram svojo rešitev zastavljenega predmeta
 • oblikujem predstavitev svoje ideje
 • primerjam svojo rešitev z drugimi
 • kritično in argumentirano razpravljam ob razvrščanju idej
 • skiciram svoj predlog ali poiščem že poznano rešitev
 • izberem ustrezno orodje za izris sestavnega dela
 • pri zbiranju in pripravi dokumentacije upoštevam standarde
 • izdelam svoj del dokumentacije
 • v skupini pomagam tistim, ki delo teže zmorejo
 • izdelam šablono za struženje
 • izdelam predmet valjaste oblike s struženjem na ročni lesni stružnici
 • stružim s pomočjo šablone pod neposrednim nadzorom učitelja
 • samostojno uporabim zaščitno opremo in se zaščitno tudi obnašam
 • samostojno uporabljam kljunasto merilo in stružim do milimetra natančno
 • samostojno izberem ustrezen obdelovalni postopek in orodje za izdelavo sestavnih delov
 • samostojno in varno uporabim orodje in izdelam sestavne dele
 • uporabim tehnično dokumentacijo
 • uporabim ustrezno orodje za izdelavo sestavnih delov
 • upoštevam načela racionalne uporabe gradiv, racionalne izrabe delovnega prostora in časa
 • sodelujem s sošolci, da delo poteka brez nepotrebnega čakanja
 • kontroliram sestavne dele, če se ujemajo z zahtevami tehnične dokumentacije
 • sestavim izdelek in ga finalno obdelam
 • ovrednotim svoj delež in delež drugih pri nastajanju izdelka
 • predstavim svoj projekt tudi z vidikov, predstavljenih v uvodu
 • predstavim svoj projekt
 • pojasnim, kako iz železa pridobivajo jeklo
 • ločim med železom in jeklom
 • povem, kje uporabiti jeklo in kje ga lahko nadomestijo druga gradiva
 • pojasnim pomen dodajanja drugih elementov jeklu
 • pojasnim, kako se lastnosti jekla spreminjajo z dodajanjem drugih elementov
 • primerjam gostoto, električno in toplotno prevodnost, trdoto, žilavost med gradivi
 • primerjam gostoto in videz različnih gradiv
 • povem, da zaradi raztezanja lahko sestavljamo kompozitna gradiva, kot so železobeton ipd.
 • naštejem že poznane obdelovalne postopke, ki so pogosti tudi pri obdelavi železa in jekla
 • pojasnim razlike med orodji za obdelavo železa in jekla in orodji za obdelavo nekaterih drugih gradiv
 • naštejem nekatere obdelovalne postopke za obdelavo železa in jekla
 • izdelam preglednico temeljnih obdelovalnih postopkov
 • naštejem posebne obdelovalne postopke
 • oblikujem idejo in narišem skico uporabnega ali dekorativnega predmeta, pri tem pazim na možnost izvedbe
 • znam narisati idejno sliko predmeta
 • izdelam sestavne dele predmeta z uporabo merjenja, zarisovanja, odrezovanja, piljenja, žaganja, vrtanja, brušenja in krivljenja
 • usvojim osnovne ročne spretnosti pri uporabi orodja
 • uporabim vse ukrepe za varno delo
 • opredelim kovanje
 • pripravim in uporabim ustrezno orodje ter upoštevam varnostne in zaščitne ukrepe
 • izberem primeren premaz in površinsko zaščitim izdelek
 • utemeljim pomen ustrezne zaščite izdelkov iz jekla
 • poznam pojem korozija in znam zaščititi železne predmete s premazom
 • utemeljim postopke oplemenitenja kovin
 • razločim princip spajanja pri vijačenju, kovičenju in lotanju
 • pravilno uporabim orodja in pripomočke ter spojim sestavne dele; pri tem upoštevam navodila za varno delo
 • uporabim predlagane načine spajanja
 • po dogovorjenih kriterijih ovrednotim videz izdelka in njegovo funkcionalnost
 • izdelku določim ceno in ocenim možnost prodaje
 • naštejem sposobnosti, potrebne za posamezni poklic
 • izdelam plakat in vnesem temeljne podatke o posameznih poklicih
 • naštejem poklice in opišem njihovo delo