Cilji Tehnika in tehnologija, 7. razred

 • seznani se z vsebino in cilji, načinom dela ter ocenjevanjem pri tehniki in tehnologiji,
 • zna razložiti pomen varnostne opreme kolesa,
 • zna utemeljiti pomen risanja predmetov v pravokotni projekciji,
 • zna razložiti nastanek pravokotne projekcije na projicirni ravnini,
 • zna utemeljiti uporabo projiciranja na več ravnin,
 • zna poiskati možnosti uporabe pravokotne projekcije v praksi,
 • zna predstaviti uporabo umetnih snovi na značilnih področjih,
 • zna oblikovati in skicirati idejo za preprost predmet, utemeljiti svojo rešitev ter izbrati najustreznejšo po dogovorjenih merilih,
 • zna izdelati tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • zna imenovati najpogostejše umetne snovi,
 • zna navesti oblike polizdelkov in njihovo uporabo,
 • zna razdeliti umetne snovi na duroplaste, termoplaste in elaste,
 • zna primerjati gostoto in trdoto najpogostejših umetnih snovi,
 • zna ugotoviti dobre in slabe strani umetnih snovi,
 • zna razložiti vpliv uporabe tehnike in tehnologije na okolje ter človekovo vlogo pri tem,
 • pripraviti zna delovni prostor za izdelavo izdelka in izbrati gradivo,
 • pri izdelavi sestavnih delov zna uporabiti načrt,
 • pravilno zna uporabiti orodja, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih snovi ter upoštevati pravila varnega dela,
 • preskusiti zna izdelek in ga ovrednotiti,
 • odločiti se zna za izdelavo modela,
 • oblikovati zna zamisel predmeta,
 • zna opisati električni krog z virom napetosti, stikalom in porabnikom,
 • ugotoviti zna potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok,
 • razlikovati zna med električnimi prevodniki in izolanti,
 • razložiti in razlikovati zna med namenom in delovanjem stikala v električnem krogu,
 • našteti in opisati zna tipične električne porabnike,
 • našteti in opisati zna vire električne napetosti: baterija, generator, dinamo, akumulator, sončna celica,
 • napetost spozna kot lastnost baterije in imenujem enoto zanjo,
 • našteti zna vire, ki jih lahko varno uporabljam in utemeljim zakaj,
 • generatorje v elektrarnah obravnava kot vir napetosti,
 • prikazati zna pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije,
 • razložiti zna vpliv pridobivanja električne energije na okolje,
 • opisati zna nekatere alternativne vire pridobivanja električne energije,
 • ugotoviti zna, da so električni motorji porabniki, ki električno energijo pretvarjajo v mehansko delo, in da so narejeni za pogon strojev,
 • preveriti zna odvisnost vrtenja enosmernega motorja od napetosti in polaritete priključkov vira,
 • utemeljiti zna, da moram za delovanje nekaterih naprav zmanjšati število vrtljajev motorja,
 • opisati zna zobniški par v ubiranju in ločiti gonilni ter gnani zobnik,
 • opisati zna polžasto gonilo,
 • izraziti zna prestavno razmerje z razmerjem obsegov oziroma polmerov,
 • na izbranih primerih zna ugotoviti potrebo po zaporedno vezanih stikalih,
 • razložiti zna delovanje vezja z dvema zaporedno vezanima stikaloma,
 • opisati in razložiti zna delovanje električnega kroga z dvema vzporedno vezanima stikaloma,
 • narisati zna sheme različnih vezav,
 • uporabiti zna menjalno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja električnega motorja in razložiti njegovo delovanje,
 • sestaviti zna razpredelnico stanj električnega motorja v odvisnosti od stanj stikal,
 • ovrednotiti zna izdelani model,
 • razmisliti zna o možnostih uporabe pridobljenega znanja,
 • našteti zna računalniško krmiljene naprave,
 • ločiti zna med vhodnimi in izhodnimi funkcijami računalnika.