Cilji Tehnika in tehnologija, 6. razred

 • seznani se z vsebino in cilji, načinom dela ter ocenjevanjem pri tehniki in tehnologiji.
 • razume vlogo in pomen tehnike za življenje ljudi.
 • seznanil sem se s prostori za pouk tehnike in tehnologije, pravili in pogoji za varno delo.
 • zna razložiti pravilno ravnanje na poti v šolo.
 • zna utemeljiti pomen tehnično brezhibnega kolesa in uporabe čelade za varno vožnjo.
 • zna ravnati z računalnikom in se orientirati na tipkovnici.
 • obvlada osnovne ukaze za delo z računalnikom v okenskem okolju in z grafičnim orodjem.
 • zna našteti področja uporabe predmetov iz papirnih gradiv.
 • zna našteti surovine za izdelavo papirnih gradiv.
 • zna razložiti pojma lesovina in celulozna vlakna.
 • uporabiti zna postopek enostavne ročne izdelave papirja.
 • zbrati zna podatke o vrstah papirnih gradiv, jih poimenovati in opisati njihove značilnosti.
 • zna ugotoviti lastnosti papirja.
 • dokazati zna plastnost papirnih gradiv ter ločim papir, karton in lepenko.
 • razložiti zna razliko med recikliranim in navadnim papirjem ter pomenom ekološko neoporečne proizvodnje.
 • zna utemeljiti pomen zbiranja odpadnega papirja.
 • utemeljiti zna standardizacije formatov papirja (a).
 • zna ovrednotiti svoje delo.
 • poiskati zna rešitev za nosilno konstrukcijo iz papirnih gradiv.
 • določiti zna kriterije za izdelavo in vrednotenje izdelka.
 • ugotoviti zna pomanjkljivosti papirnih gradiv za izdelavo nosilnih konstrukcij.
 • zna ugotoviti, da je za izvedbo načrtovane konstrukcije treba povečati trdnost in s tem uporabnost papirnih gradiv.
 • zna preoblikovati papir v profile in jih uporabiti.
 • našteti zna lepila za papirna gradiva.
 • zna preskušati konstrukcije glede na obremenitev.
 • utemeljiti zna prednost profilov v gradnji.
 • oceniti zna primernost uporabe papirnih gradiv za različne predmete.
 • raziskati zna zgradbo predmeta iz papirnih gradiv.
 • odločiti se zna za predmet in oblikovati kriterije za konstruiranje.
 • razložiti zna namen tehniškega komuniciranja in potrebe po tehničnem risanju.
 • uporabiti zna pravila skiciranja.
 • uporabiti zna pravila kotiranja.
 • pravilno zna uporabiti pribor za tehniško risanje.
 • zna načrtovati izdelavo predmeta iz papirja ali tankega kartona.
 • uporabiti zna pravila kotiranja ravnega roba.
 • zna narisati plašč škatle.
 • izbrati zna ustrezno vrsto gradiv in izdelati predmet.
 • ugotoviti zna pomen premazov za videz predmeta.
 • zna preizkusiti ustreznost izdelka ter ga ovrednotiti.
 • ugotoviti zna obstojnost konstrukcije iz papirnih gradiv na prostem in izbrati način njihove zaščite.
 • našteti zna področja uporabe lesa.
 • zna razčleniti problem in poiskati najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega uporabnega predmeta iz lesa.
 • uporabiti zna črte (debela, tanka, črtkana in črta pika).
 • kotirati zna ravni rob, krog in lok.
 • pravilno zna uporabljati pribor za tehniško risanje.
 • s tehniško pisavo zna napisati črke in števke.
 • izdelati zna tehnološko dokumentacijo.
 • prepoznati zna naše najpogostejše vrste lesa ter našteti njihove osnovne značilnosti in uporabo.
 • opisati zna pridobivanje lesa in ločiti oblike tehniškega lesa.
 • našteti zna prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi.
 • zna razložiti iz gospodarskega in ekološkega vidika vpliv gozda na okolje.
 • zna opredeliti pojem polizdelka.
 • na podlagi prečnega prereza zna ugotoviti zgradbo lesa ter po videzu branik oceniti njegovo gostoto.
 • zna razložiti pojme: trdota, prožnost, žilavost in cepljivost ter ugotoviti zvezo med gostoto in težo.
 • zna izbrati ustrezno gradivo za izdelavo predmeta.
 • izbrati zna ustrezne polizdelke iz lesa za izdelavo predmeta.
 • zna prenesti načrt sestavnih delov na gradivo in jih izdelati.
 • pravilno in varno zna uporabljati pri delu ustrezne postopke, orodja, stroje in zaščitna sredstva.
 • pozna in zna uporabljati merilne pripomočke.
 • na stroju zna določiti delovni, prenosni in pogonski del.
 • prepozna lepljene, žebljane, vijačene, mozničene in rogljičene lesne zveze in zna utemeljiti njihovo izbiro.
 • zna uporabiti najpogostejše obdelovalne postopke.
 • zna uporabiti preprostejše postopke spajanja lesa.
 • zna uporabiti lepila za les.
 • zna razložiti namen premazov za les.
 • zna razlikovati med premazi z laki in lazurnimi premazi ter utemeljiti njihove prednosti.
 • zna izračunati stroške izdelave predmeta.
 • zna ovrednotiti svoj prispevek pri izdelavi predmeta.
 • zna ovrednotiti, česa sem se naučil.
 • zna opredeliti vrste gibanja na različnih napravah in strojih.
 • zna opredeliti vzvod in razložiti njegovo vlogo.
 • zna vzpostaviti ravnovesje na gugalnici z različnimi snovmi ali dolžinami ročic.
 • opredeliti zna os, vrtišče, ročko, členek in nihajni drog.
 • zna razložiti nalogo osi in vrtišča.
 • poiskati zna vzvode pri raznih napravah in strojih ter razložiti njihovo vlogo.
 • razložiti zna spreminjanje smeri in hitrosti vrtenja s pomočjo verižnega in jermenskega gonila.