Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu.

FOTOGRAFIJE IN SHEME – UČBENIK
FOTOGRAFIJE IN SHEME – DELOVNI ZVEZEK
RAZPREDELNICE
DELOVNI LISTI
E - UČBENIK
NAVODILA ZA IZDELAVO DODATNIH IZDELKOV