Vesel Božič ter srečno in uspešno leto 2022

Spoštovani učitelji in učiteljice tehnike in tehnologije,  izbirnih tehničnih predmetov,

naravoslovja in tehnike, spoznavanja okolja

Tudi letos iskreno želimo, da se staro leto mirno poslovi se in s seboj odnese koronavirus.

Zahvaljujemo se vam za zvestobo, ker ste iz kroga Izotechovih idej in

izvedljivih rešitev, izbrali naše edicije.

 

Želimo vam vesele božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno leto 2022.

 IZOTECH založba, d.o.o.

Objavljeno v Neuvrščeni |

Letak Tehnika in tehnologija 2021/2022 – predstavitev

Tehnika in tehnologija Spoštovana učiteljica, spoštovani       učitelj!

Na vas se obračamo z dopisom, v   katerem bi vam radi podali informcije o   učbeniških kompletih za pouk tehnike   in tehnologije, izbirnih predmetov v 7.,   8. in 9 razredu ter neobveznem   izbirnem predmetu v 4., 5. in 6. razredu.

V krogu ustvarjalnih idej in izvedljivih   rešitev, da boste tako tudi vi pripomogli   k večji prepoznavnosti praktične   tehnike, za katero učenci ne smejo biti prikrajšani. Več……

 

Objavljeno v Izotech založba |

Letak Naravoslovje in tehnika 2021/2022 – predstavitev

NIT predstavitev Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj   četrtega in petega razreda osnovne šole.

NEKAJ POUDARKOV KI JIH NE       SMETE PREZRETI !

Za racionalizacijo delovnih postopkov   pri izdelavi izdelkov, imajo gradiva   potiskane kartone. V gradivih je lepilo za les, katero omogoča lepljenje vseh   priloženih materialov. Gradivo je univerzalno in je namenjeno doseganju ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika.  Več……

Objavljeno v Neuvrščeni |