Didaktični material

Za vas smo pripravili dodatne didaktične materiale za pouk naravoslovja in tehnike v 4. razredu.

FOTOGRAFIJE – DELOVNI POSTOPKI
ANIMACIJE – DELOVNI POSTOPKI
KOSOVNICA DELOVNIH GRADIV
NAVODILA ZA DELO