Gradiva: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6., 7. in 8., IZBIRNI PREDMETI, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

untitled-2

 

IZOTECH ZALOŽBA se obrača na Vas z namenom, da vam posreduje informacije, ki so pomembne za šolsko leto 2020/2021.

Navodila za učno delo v delovnem zvezku usmerjajo in vodijo učenca k notranji motivaciji, samoiniciativni inovativnosti in praktičnemu delu. Za posamezno učno vsebino je predlagana učna strategija z elementi formativnega spremljanja. Struktura didaktične poti z elementi formativnega spremljanja vključujejo učenca v zavedno dejavnost z usmeritvijo v cilj, ki ga povzame kot lastnega.

Vabimo vas, da prelistate virtualni katalog Tehnika in tehnologija 2019, ter pregledate  povezave do novosti za šolsko leto 2020/2021.

Virtualni katalog  – prelistajte našo interaktivno publikacijo,

Nagrada za zaupanje - zvestoba se izplača, tudi letos nagrada za zaupanje ,

Ogledni izvod  – za lažjo odločitev o izboru naših gradiv,

Didaktična pomoč Izotech založbe (pobude novih izdelkov, urne priprave, animacije).

Pobude novih izdelkov za – TIT6, TIT7.

Vzočna urna priprava - TIT6, TIT7 in TIT8 – podrobne učne urne priprave za praktično delo.

Video predstavitev izdelkov – TIT6, TIT7 in TIT8 – nazorni filmi za pomoč pri poučevanje.

Uporabnikom, ki skupaj z učenci uporabljajo delovna gradiva omogočamo brezplačno uporabo naših E – učbenikov  – elektronski učbeniki.