IZOTECH ZALOŽBA se obrača na Vas z namenom, da vam posreduje informacije, ki so pomembne za pripravo vsebin poučevanja na daljavo.

Glede na vse večje povpraševanje in izkazanih potreb po vsebinah naših učbeniških kompletov smo vam pripravili povezave do elektronskih učbenikov in delovnih zvezkov, ter za lažjo uporabo tudi razdeljene učbenike in delovne zvezke po straneh. Na naslednjih povezavah boste našli vsa potrebna gradiva za pomoč pri poučevanju na daljavo:

Dostop do gradiv je omogočen učiteljem uporabnikom učbeniških kompletov registriranih na portalu.

Učbeniki ….

Delovni zvezki …..

Učbeniki izbirnih predmetov Obdelave gradiv in Elektrotehnike …

Učbeniki Računalništvo…