3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
You need to upgrade your Flash Player.
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
 
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike

GLOBALNA PREDSTAVITEV PRIROČNIKA

3D modeliranje in vizualizacija za začetnike

Avtor Kosta Dolenc, prof. in mladi raziskovalec na Oddelku za tehniko, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Ob tej priložnosti lahko povemo, da je avtor izredno deloven, pronicljive in ustvarjalne narave in kot tak ima veliko znanja in izkušenj na področju 3D modeliranja in vizualizacije.

Kot smo že omenili načrtujemo, da bo poleti 2012 pri Izotech založbi d.o.o izšla tudi ta knjiga, ki jo nameravamo promovirali na 5. tehniško – tehnološkem posvetu v Sevnici (2. in 3. marec 2012).

Knjiga bo dragocen prispevek k našemu sloganu

Uveljavljamo slogan: Izotech založba ustvarja krog ustvarjalnih idej in izvedljivih rešitev v okolju vzgoje in izobraževanja in to pot bo ta knjiga priložnost za vaše začetno, sprotno ali nadaljevalno seznanjanje, usvajanje, poglabljanje in uporabljanje 3D modeliranja in vizualizacije. K temu ste vabljeni vsi učitelji, ki poznate pomen prikazovanja 3 D modelov za boljše razumevanje in dojemanje prostora in razvoja prostorske inteligence.

3D modeliranje in vizualizacija
Določilnice pri snovanju knjige
Dejavnosti po izidu knjige
Utrinki iz priročnika

3D modeliranje in vizualizacija

Posodobljeni učni načrt za tehniko in tehnologijo v osnovni šoli (2011), prvič uvaja v vsebinski sklop: Dokumentacija, novost, ”risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D) v 6., 7. in 8. razredu” (Učni načrt, 2011).

Ob tem vas seznanjamo, da pisci Izotech založbe d.o.o. že sedaj pridno prenavljajo vsebine v zgoraj omenjenih učbenikih in vanje vnašajo tudi novosti, ki se nanašajo na 3D modeliranje, tako, da bomo za prihodnje šolsko leto 2012 – 2013 imeli potrjene, prenovljene in posodobljene učbenike in tudi delovne zvezke.

Zato smo se odločili, da na tem področju naredimo pomemben korak in za učitelje pripravimo prijazen, kakovosten, predvsem pa uporaben priročnik s področja 3D modeliranja in vizualizacije ter da spomladi 2012 organiziramo tudi seminarje za učitelje. Prijazno vabljeni.

Program SketchUp bi lahko uvrstili v vsebinski sklop Informacijska tehnologija, ki je prisoten v 6., 7. in 8. razredu. Uporaba programa SketchUp bi potekala od 6. razreda, s spoznavanjem programa, do 8. razreda, kjer bi učenci znali samostojno narisati idejo v 3D obliki.

Določilnice pri snovanju knjige

Pri snovanju te knjige smo se zavedali pomena, ki ga ima kakovostna knjiga s področja 3D oblikovanja in vizualizacije.

Izhajali smo iz predpostavke, da svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, v višino, širino in globino. Večina informacij, ki jih pridobivamo pri vsakdanjih opravilih so v obliki tridimenzionalnih (3D) informacij. Dandanes ne moremo mimo 3D tehnologije. Večina filmov, ki se predvajajo v kinematografih je 3D, razvoj in napredek televizorjev prehaja v 3D televizorje, računalniške grafike si ne moremo predstavljati brez 3D. Pri načrtovanju izdelkov se v idejni zasnovi ustvari prostorski model, ki poleg vizualnega dela v ozadju skriva vse potrebne informacije o slehernem sestavnem delu izdelka. Takšen informacijski 3D model je torej neke vrste virtualni spremljevalec fizičnega izdelka skozi celotno njegovo življenjsko dobo do končne razgradnje in ravnanja z odpadki.

Beseda bo tekla o programu SketchUp; kaj moramo vedeti pred začetkom risanja, kam spada, komu je namenjen, kaj vsebuje, kaj potrebujemo itd.

Poudarek bo dan konceptu premikanja po prostoru, delovnemu okolju programa in orodjem za 3D modeliranje. Podrobno bo prikazana konceptualno – programska in izvedbeno – praktična pot pri izdelavi modelov s programom SketchUp.

Nanizane in nazorno predstavljene bodo možnosti uporabe 3D modela za vizualizacijo, virtualizacijo ter uvoz v formate za računalniško podprto načrtovanje in proizvodnjo.

Dejavnosti po izidu knjige

Knjiga bo povezovala teorijo s prakso, iz prakse - za prakso, kar pomeni, da bo prikazovala program SketchUp, kaj moramo vedeti pred začetkom risanja, kam spada, komu je namenjen, kaj vsebuje, kaj potrebujemo itd.

Na konceptualni in praktični ravni bo podajala tematiko premikanja po prostoru, delovnem okolju programa in v nazorni obliki sledila orodjem za 3D modeliranje. S konceptualno – programsko in izvedbeno – praktično zasnovo bo podala pota in načine pri izdelavi 3 D modelov s programom SketchUp.

To lastnost in kakovost želimo učvrstiti, razširiti in poglobiti z naslednjimi stališči, mnenji in aktivnostmi:

  • organizirali bomo delovne seminarje za učitelje
  • želimo, da bi vsaka knjižnica (predvsem pa šolske) to knjigo imela
  • zgoraj omenjeni učitelji bi naj to knjigo imeli, z zavedanjem, da bo tudi pri njih sprožala potrebo po obvladovanju uporabe 3 D modeliranja in vizualizacije kot osnove za boljše, lažje in prijaznejše dojemanje in razumevanje prostora.

Hvala vam za zaupanje in nasvidenje na promociji oziroma 5. tehniško – tehnološkem posvetu (2. in 3. marec 2012)

Utrinki iz priročnika

Za vas pa smo pripravili nekaj utrinkov iz nastajajočega priročnika.

3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike 3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
Risanje izdelka 3D model izdelka Fotografija izdelka Animacija izometrične projekcije

 

3D modeliranje in vizualizacija za začetnike

Novosti
ZALOŽBE IZOTECH 2011/12

101 izdelek za tehnično ustvarjalnost

3D modeliranje in vizualizacija za začetnike

   
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike
3D modeliranje in vizualizacija za začetnike